Cách Sử Dụng Tp-Link

  -  

Các bước mua đặt:1. Mỡ trình chuẩn y Internet gõ can hệ 192.168.1.1( hoặc 192.168.0.1 hoặc tplinklogin.net ) để đăngnhập Một hành lang cửa số mỡ ra hưởng thụ singin Username với Password

*

- Chúng ta lật sản phẩm lên xem bên dưới bao gồm thông tin Username cùng Password đăng nhập- Username : admin- Password : admin2. Một cửa sổ bối cảnh new lộ diện như hinh

*

3. Để cài đặt WiFi chung ta chọn vao thẻ Wireless như hình

*

4. Tại mục Wireless Setting- Wireless Network Name: để đặt thương hiệu WIFI- Region: chọn thương hiệu tổ quốc mong muốn setup thường để Unitted States nhằm đỡ bị giới hạn về sóng- Channel: Chọn Auto lớn hoặc lựa chọn kênh nào này mà ko trùng với kênh mạng xung quanh- Mode: để 11bgn mixed- Channel Width: lựa chọn Auto- Max Tx Rate: Chọn nút cao nhất- Enable Wireless Router Radio: bọn họ chọn tích vào- Enable SSID Broadcast: Chúng ta tích vào để hiện nay (Nhìn thấy) tên WiFi , nếu vứt ko tích thìthương hiệu WiFi sẻ bị ẩn đi nên lúc kết nối chúng ta buộc phải gõ thương hiệu của WiFi vào(tính năng này dùng để đấu tênWiFi).- Enable WDS Bridging: tính năng này thường xuyên ko tích vào giả dụ tích vào để thực hiện chức năngnày chúng ta có 1 nội dung bài viết riêng biệt về kiểu cách thiết lập WDS- Xong ta SAVE5. Tại mục Wireless Security hình dưới

*

- Chúng ta chọn tích vào WPA/WPA2-Personal- Version: lựa chọn Automatic- Encryption: chọn Automatic- Password: bọn họ gõ pass WiFi bạn muốn cài đặt vào đây(pass từ 8 mang đến 63 cam kết tự)- Xong ta SAVE6. Cài đặt nhằm Ruoter WIFI gặm nguồn Internet vào cổng WAN- Network vào LAN để biến hóa ảnh hưởng IPhường Address không giống lớp cùng với khối hệ thống mạng mìnhmong mỏi gắn thêm WiFi tại chỗ này họ chỉ việc khác chỉ số thứ 2 cuối- VD: IP hệ thông mạng :192.168.1.1 thì IP Address biến thành : 192.168.x.1 ở đây x#1.


Bạn đang xem: Cách sử dụng tp-link


Xem thêm: Cách Thể Hiện Đường Găng Trong Project, Hướng Dẫn Phương Pháp Đường Găng


Xem thêm: Học Lỏm Cách Làm Thịt Xíu Miền Trung, Cách Làm Thịt Xíu Miền Trung


ởtrên đây mình đổi thành 192.168.100.1- Xong ta SAVE

*

- Network chọn WAN (hình dưới)

*

- WAN Connection Type:+ Chọn Dynamic IP: Nếu khối hệ thống mạng vẫn thực hiện cấp IP.. Động và Khi cắn dâyInternet vào cổng WAN bên trên thành phầm, thì khối hệ thống nên cung cấp được hệ trọng mang lại RouterWiFi giống như hình trên- Xong ta SAVE+ Chon Static IP: Nếu hệ thống mạng đã áp dụng cấp cho IPhường Tĩnh(hình dưới).Ta đề nghị nhập các thông số: IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNSgiống hệt như 1 máy tính vào hệ thống mạng. (lưu ý IP Address đề nghị đánh giá ko đượctrùng với máy không giống vào khối hệ thống mạng)- Xong ta SAVE

*

- Chọn PPPoE/Russia PPPoE: (hình dưới)

*

-Chỉ gạn lọc chức năng này lúc họ thông số kỹ thuật Modem sinh hoạt cơ chế Bridge Modehoặc áp dụng thẳng cùng với đường truyền quang quẻ qua Converter quang:- User name và Password: Điền đúng user name và password vì công ty internet cung cấp- Connect Automatically: tích vào đây nhằm auto kết nối- Xong ta SAVE7. Cài đặt nhằm Ruoter WIFI cắm nguồn Internet vào cổng LAN- Trước không còn ta vào muc LAN(hình dưới)

*

- IP. Address: Đổi về cùng với lớp mạng của khối hệ thống (Vd: mạng của hệ thống192.168.1.1 ta thay đổi IPhường. Address thành 192.168.1.x với x#1 và không được trùng với IPhường. củatrang bị khác trong hệ thống mạng)- Subnet Mask : Để giống với hệ thống sẽ sử dụng- Xong ta vào muc DHCP:+ DHCP Server: Chọn tích vào Disable nhỏng hình dưới- Xong ta SAVE