Cách Nhân 3 Chữ Số Với 2 Chữ Số

  -  

Đối với bài toán lớp 4 nhân với số có hai chữ số, học sinh vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi nhớ các bước thực hiện tính toán.Hôm nay đồng hành với con trong bài học toán lớp 4 nhân với số có hai chữ số này. trangnhacaiuytin.com sẽ hướng dẫn các em các bước thực hiện phép tính và các bài tập vận dụng tự luyện. Để học sinh cũng như phụ huynh tham khảo thêm.

Bạn đang xem: Cách nhân 3 chữ số với 2 chữ số

1. Hướng dẫn làm bài toán lớp 4 nhân với số có haichữ số

1.1. Ví dụ 1: Thực hiện phép tính 45 x 25

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải qua trái

*

5 nhân 5 bằng 25, viết 5 nhớ 2

5 nhân 4 bằng 20 thêm 2 bằng 22, viết 22

2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1

2 nhân 4 bằng 8 thêm 1 bằng 9, viết 9

Hạ 5

0 cộng 2 bằng 2, viết 2

9 cộng 2 bằng 11, viết 11

Vậy 45 x 25 = 1125

1.2. Ví dụ 2: Thực hiện phép tính 230 x 24

Thực hiện phép tính theo thứ tự trừ phải qua trái

*

4 nhân 0 bằng 0, viết 0

4 nhân 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1

4 nhân 2 bằng 8 thêm 1 bằng 9, viết 9

2 nhân 0 bằng 0, viết 0

2 nhân 3 bằng 6, viết 6

2 nhân 2 bằng 4, viết 4

Hạ 0

0 cộng 2 bằng 2, viết 2

6 cộng 9 bằng 15, viết 5 nhớ 1

Hạ 4 thêm 1 bằng 5, viết 5

Vậy 230 x 24 = 5520

1.3. Từ 2 ví dụ trên rút ra được các bước thực hiện:

*

2. Nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11

2.1. Ví dụ tính: 14 x 11

14x 11 = 154

Ta thấy 154= 1(1+4)4= 154

2.2. Nhận xét

Ngoài việc đặt tính và tính thì đối với phép nhân số có 2 chữ số với 11 thì ta có thể thực hiện nhẩm nhanh bằng cách thực hiện tính chất : ab x 11 = a(a+b)b

3. Bài tập vận dụng

3.1.

Xem thêm: #5 Cách Tìm Vị Trí Của 1 Số Điện Thoại Trên Bản Đồ Đơn Giản Dễ Làm

Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 15 x 81

b) 341 x 20

c) 746 x 18

d) 421 x 89

Bài 2: Tính giá trị biểu thức a x 99 với a bằng 35, 40, 45

Bài 3: Tìm y biết

a) y : 12 = 24

b) y : 57 = 11

c) y : 11 = 999

d) y : 72 = 18

Bài 4: Một bộ truyện tranh 24 quyển biết giá của mỗi quyển là 36.000 đồng. Hỏi bộ truyện tranh đó bao nhiêu tiền?

Bài 5: Nông trường A, đẩy mạnh tăng gia sản xuất biết đợt 1 gồm 12 ngày mỗi ngày trồng được 675 cây cao su. Đợt 2 là 16 ngày mỗi ngày trồng được thêm 826 cây. Hỏi sau 2 đợt đó, nông trường trồng được tất cả bao nhiêu cây cao su?

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện phép tính từng bước theo thứ tự từ phải qua trái.

Xem thêm: Cách Pha Bột Chiên Chuối Giòn Lâu Ngon Ngây Ngất, Mẹo Làm Bánh Chuối Chiên Giòn Lâu

*

1 nhân 5 bằng 5, viết 5

1 nhân 1 bằng 1, viết 1

8 nhân 5 bằng 40, viết 0 (dưới 1) nhớ 4

8 nhân 1 bằng 8, thêm 4 bằng 12, viết 12

Hạ 5

1 cộng 0 bằng 1, viết 1

Hạ 12 được 1215

Vậy 15 x 81 = 1215

*

0 nhân 314 bằng 0

2 nhân 4 bằng 8, viết 8

2 nhân 1 bằng 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6, viết 6

Hạ 0 và 628 xuống được 6280

Vậy 314 x 20 = 6280

*

8 nhân 6 bằng 48, viết 8 nhớ 4

8 nhân 4 bằng 32, thêm 4 bằng 36, viết 6 nhớ 3

8 nhân 7 bằng 56, thêm 3 bằng 59, viết 59

1 nhân 746 bằng 746, viết 746

Hạ 8 xuống

6 cộng 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1

4 cộng 9 bằng 13 thêm 1 bằng 14, viết 4 nhớ 1

5 cộng 7 bằng 12 thêm 1 bằng 13, viết 13

Vậy 746 x 18 = 13428

*

9 nhân 1 bằng 9, viết 9

9 nhân 2 bằng 18, viết 8 nhớ 1

9 nhân 4 bằng 36 thêm 1 bằng 37, viết 7 nhớ 3

8 nhân 1 bằng 8, viết 8 (viết thẳng số 8 ở tích riêng thứ nhất)

8 nhân 2 bằng 16, viết 6 nhớ 1

8 nhân 4 bằng 32 thêm 1 bằng 33, viết 33

Hạ 9

8 cộng 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1

6 cộng 7 bằng 13 thêm 1, bằng 14 viết 4 nhớ 1

3 cộng 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

hạ 3 được 37469

Vậy 421 x 89 = 37469

Bài 2:

Với a = 35 thay vào biểu thức ta có 35 x 99 = 3465

Với a = 40 thay vào biểu thức ta có 40 x 99 = 3960

Với a = 45 thay vào biểu thức ta có 45 x 99 = 4455

Bài 3:

a) y : 12 = 24

y = 24 x 12

y = 288

b) y : 57 = 11

y = 11 x 57

y = 627

c) y : 11 = 999

y = 999 x 11

y = 10989

d) y : 72 = 18

y = 18 x 72

y = 1296

Bài 4:

Bộ truyện tranh có tổng số tiền là:

24 x 36000 = 864.000 đồng

Vậy bộ truyện tranh là 864 000 đồng

Bài 5:

12 ngày của đợt 1 nông trường A trồng được số cây cao su là:

12 x 675 = 8100 (cây)

16 ngày của đợt 2 nông trường B trồng được số cây cao su là:

16 x 826 = 13216 (cây)

Tổng 2 đợt nông trường A trồng được số cây là:

8100 + 13216 = 21316 (cây)

Vậy cả 2 đợt trồng được 21316 cây cao su

4. Bài tập tự luyện (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 11 x 11

b) 121 x 11

c) 225 x 34

d) 495 x 51

Bài 2: Tính giá trị biểu thức

a) 2 x 6 x 67

b) 84 : 2 x 11

c) 76 x 11 + 182

d) 99 x 11 - 111

Bài 3: Tìm y biết

a) y : 11 = 777

b) y : 21 = 121

c) y : 40 = 198

d) y : 62 = 11

Bài 4: Một trường học A có tất cả 22 lớp, 16 lớp có sĩ số là 38 học sinh, 6 lớp có sĩ số 42 học sinh. Hỏi trường học A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 5: Thủy và Huyền cùng thi gấp hạc thử thách 30 ngày. Biết 5 ngày đầu mỗi ngày Thủy gấp được 72 con và Huyền gấp hơn Thủy 7 con, 25 ngày tiếp theo mỗi ngày Huyền và Thủy gấp được 56 con. Hỏi tổng số hạc mà Thủy và Huyền đã gấp bao nhiêu con?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 121 b) 1331 c) 7650 d) 25245

Bài 2:

a) 804 b) 462 c) 1018 d) 978

Bài 3:

a) y = 8547

b) y = 2541

c) y = 7920

d) y = 682

Bài 4:

Đ/s: 860 học sinh

Bài 5:

Đ/s: 3555con hạc

Để thành thạo khi làm các bài toán lớp 4 nhân với số có hai chữ số thì các em cần chăm chỉ làm bài tập củng cố kiến thức, tăng khả năng tính nhẩm nhanh. Cùng với đó con có thể theo dõi học các khóa học toán tại trangnhacaiuytin.com nhé.