CÁC CÁCH ĐẶT CÂU HỎI TRONG TIẾNG ANH

  -  

Làm thế nào để đặt câu hỏi bằng tiếng Anh một cách linh hoạt mà ngữ pháp vẫn chuẩn? Dưới đây là tất tần tật những gì mà bạn cần biết về cách đặt câu!


CÂU HỎI YES/ NO

1. Cách đặt câu hỏi yes/ no trong tiếng Anh với động từ tobe

Cấu trúc câu hỏi

Am

Is

Are + S + …..?

Was

Were

Câu trả lời

Khẳng định

Yes, S + be

Phủ định

No, S + be + not

VD1: Is that girl your sister? Yes, she is No, she is not (isn’t)


VD2: Is he going to pick you up? Yes, he is No, he is not (isn’t)

*

Câu hỏi Wh-

1. What & Who: hỏi về chủ ngữ

What – Cái gì

Who – Ai

Cấu trúc câu hỏi:

Who/ What + V +…?

Câu trả lời: Trả lời với chủ thể gây ra hành động

VD: What happened yesterday? Something happened yesterday Who told you? She told me

2. What & Whom: hỏi về tân ngữ

What – Cái gì

Whom – Ai

Cấu trúc câu hỏi:

Whom/ What + trợ động từ + S + V +…?

Câu trả lời: Trả lời với vật/ người chịu tác động

VD: Whom did you talk to? I talked to my mom

What did you make? I made a cake

3. When, Where, How & Why: hỏi bổ ngữ

When – Khi nào How – Như thế nào

Where – Ở đâu Why – Tại sao

Cấu trúc câu hỏi

WhenWhere + trợ động từ + S + V + …?HowWhy

Câu trả lời: Trả lời với nơi chốn/ thời gian/ lý do/ cách thức

VD: When did you arrive? I arrived yesterday.

Bạn đang xem: Các cách đặt câu hỏi trong tiếng anh

Where is it? It’s on the table.

4.

Xem thêm: Cách Chế Biến Măng Tây Xanh, Cách Làm Măng Tây Xào Tỏi Thơm Ngon Cực Đơn GiảnXem thêm: Hướng Dẫn Cách Xây Nhà Đẹp Trong Minecraft Pe 2 Tầng Đẹp Kiểu Mới

-Wh trong tiếng Anh với từ để hỏi ở giữa câu:

Cấu trúc câu hỏi

S1 + V1 + từ để hỏi + S2 + V2?

Trợ động từ + S1 + V1 + từ để hỏi + S2 + V2?

Lưu ý: V2 chia theo chủ ngữ và không đảo vị trí trợ động từ như câu hỏi thông thường.

VD: I’m not sure why he does that Do you know why he does that?

5. Which: câu hỏi lựa chọn

Which – cái nào

Cấu trúc câu hỏi

Which N + trợ động từ + S + V?

Câu trả lời: Trả lời với lựa chọn

VD: Which shirt will you buy? I will buy the white one

6. Một số cách hỏi Wh- khác

What time – Lúc nào, mấy giờWhat time are we going?We are going at 7 o’clock

Whose – Của aiWhose bag is it?It’s my bag

How long – Bao lâuHow long does it take me from here to Hanoi?About 4 hours

How far – Bao xaHow far is it from my house to your house?Just 500 meters

How often – Thường xuyên như thế nào ( hỏi về tần suất)How often do you go swimming?Twice a week

How many – Bao nhiêu ( hỏi về số lượng đếm được)How many bags are there on the table?There are five bags on the table

How much – Bao nhiêu ( hỏi về số lượng không đếm được)How much does a bottle of wine cost?It costs 500$

Câu hỏi đuôi

1. Cấu trúc

S + V + O, trợ động từ + not + S?

Lưu ý: với dạng I am… thì câu hỏi đuôi là aren’t I

S + trợ động từ + not + V + O, trợ động từ + S?

VD: She killed him, didn’t she? I am your daughter, aren’t I? She’s not a girl, is she?

2. Cấu trúc đặc biệt

S + used to + V, didn’t + S?

S + had better + V, hadn’t + S?

S + would rather + V, wouldn’t + S?

VD: You used to jog everyday, didn’t you? She had better learn how to cook, hadn’t she? They’d rather go to school, wouldn’t they?