Cách tính lương hưu cho doanh nghiệp tư nhân

  -  

Chế độ hưu trí là một trong những chế độ quan trọng được người lao động đặc biệt quan tâm. Vậy, chi tiết về công thức và cách tính lương hưu năm 2022 như thế nào và có sự thay đổi gì trong tỷ lệ hưởng lương hưu? Căn cứ theo quy định tại tại Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH và Nghị định số 134/2015/NĐ-CP dưới đây là những thay đổi quan trọng trong cách tính lương hưu mà người lao động cần lưu ý.

Bạn đang xem: Cách tính lương hưu cho doanh nghiệp tư nhân

*
Năm 2021 người lao động nghỉ hưu cần lưu ý về cách tính lương hưu mới - ảnh minh họa

1. Cách tính lương hưu hàng tháng đối với tham gia BHXH bắt buộc

Mức lương hưu hàng tháng = x

Trong đó mức hưởng lương hưu hàng tháng được xác định theo tỷ lệ % lương tháng đóng BHXH và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng tối đa của NLĐ khi về hưu là 75% mức lương đóng BHXH.

1.1 Cách xác định tỷ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng

Các xác định tỷ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng phụ thuộc vào từng đối tượng là nam hay nữ hoặc là đối tượng nằm trong diện được xét hưởng chế độ đặc biệt khi bị suy giảm khả năng lao động hay không.Cụ thể, căn cứ theo Khoản 2, Điều 56, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định cách xác định tỷ lệ lương hưu như sau:

Đối với lao động nam:

NLĐ sau khi đóng đủ số năm quy định để được hưởng lương hưu thì cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Đối với lao động nữ:

Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Trường hợp NLĐ hưởng lương chế độ hưu trítrước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động theo quy định thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Như vậy, với cùng mức đóng BHXH là 20 năm thì lao động nam nghỉ hưu năm 2021 được tính tỷ lệ hưởng lương hưu là 47%, trong khi nghỉ hưu năm 2022 lao động nam chỉ được tính hưởng 45%. Đối với lao động nữ cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu năm 2022 không đổi so với năm 2021.

1.2 Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định theo quy định tại Điều 62, Điều 64 Luật BHXH 2014, Điều 9, Điều 10 Nghị định 115/2015 và Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

2. Cách tính lương hưu cho người tham gia BHXH tự nguyện

Căn cứ theo quy định tạiKhoản 2, Điều 74, Luật Bảo hiểm xã hội và Khoản 1 Điều 3 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, mức hưởng lương hưu hàng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện, được tính cụ thể như sau:

Lương hưu hàng tháng = x

Mức lương hưu hàng tháng được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng nhân với mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Xem thêm: Tính Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Phẳng, Dạng 4: Khoảng Cách Giữa Hai Mặt Phẳng Song Song

Trong đó:

- Tỷ lệ % hưởng lương hưu được quy định cụ thể tại Khoản 2, Điều 3, Nghị định 134/2015:

Đối với lao động nam:

Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH vượt quá số năm quy định được hưởng lương hưu thì được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nữ:

Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

3. Điều kiện hưởng lương hưu

Người lao động được hưởng lương hưu khi đáp ứng đầy đủ điều kiện hưởng lương hưu về độ tuổi và về thời gian đóng BHXH theo quy định. Năm 2021, điều kiện hưởng lương hưu được thực hiện theo Điều 219, Bộ luật lao động năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động.

Theo đó, điều kiện hưởng lương hưu của người lao động và điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động được quy định cụ thể và chi tiết hơn.


*

Tuổi nghỉ hưu đối với nữ năm 2022 trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 8 tháng - ảnh minh họa

Người lao động cần lưu ý điều kiện năm 2021 như sau:

Thời gian tham gia đóng BHXH đủ 20 năm. Cứ thêm 1 năm tham gia BHXH được tính thêm 2% vào tỷ lệ % hưởng lương hưu theo quy định.

4. Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%.

Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ 75% thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Xem thêm: Cách Nấu Cơm Tấm Bằng Nồi Hấp Không Bị Nhão Ngon Nhất Để Bán

Thời gian có tháng lẻ từ 1 đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 đến 11 tháng được tính là một năm.

Kết luận

Như vậy, trong bài viết trên đây BHXH điện tử eBH đã gửi đến bạn đọc những thông tin cập nhật nhất về chế độ hương hưu trí từ năm 2022. Với cách tính mới này hy vọng rằng bạn đọc có thể chủ động hơn trong việc tính mức hưởng lương hưu hàng tháng. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc thắc mắc cần được giải đáp về chủ đề này bạn đọc có thể liên hệ ngay với Bảo hiểm xã hội điện tử eBH tại: