Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Và Hlookup Trong Excel

  -  

Trong bài viết này ADO sẽ chia sẻ với các bạn về sự phân biệt hàm VLOOKUP và HLOOKUP cũng như sự kết hợp của 2 hàm này trong các ví dụ thực tế. Hàm Vlookup và hàm Hlookup thuộc nhóm hàm tham chiếu và tìm kiếm có cú pháp khá tương đồng. Với những bạn chưa thành thạo các hàm thì có thể chưa hiểu cách sử dụng cũng như sự khác nhau giữa chúng.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm vlookup và hlookup trong excel


Sự khác nhau giữa hàm vlookup và hlookup

Cú pháp hàm Vlookup và Hlookup

=Vlookup(Lookup_value,Table_array,Col_index_num,)

= Hlookup(Lookup_Value, Table_array, Row_index_num, )

Ngay khi nhìn vào công thức, chúng ta đã thấy 1 điểm khác biệt rõ ràng đó chính là phần đối số Col_index_num và Row_index_num.

Đối với hàm VLookup thì số thứ tự tính theo cột, còn hàm Hlookup số thứ tự là của hàng. Về mặt trực quan cách hàm hoạt động thì các bạn có thể quan sát trong hình ảnh dưới đây:

*

Bạn sẽ thấy mặc dùng các tham số nhập vào đều tương tự nhau cùng một vùng tham chiếu gồm 6 hàng, 6 cột; cùng giá trị dò tìm là “ADO”; cùng sô thứ tự là 2. Nhưng kết quả trả về là giá trị ở 2 vị trí khác nhau trong vùng bảng tính.

Hàm Vlookup chỉ dò tìm dữ liệu theo chiều dọc và trả về kết quả là dữ liệu nằm ở cột index_num mà ta chọn trên cùng 1 dòng với dữ liệu dò tìm.

Hàm Hlookup chỉ dò tìm dữ liệu theo chiều ngang và trả kết quả là dữ liệu nằm ở dòng index_num mà ta chọn trên cùng 1 cột với dữ liệu dò tìm.

Cách sử dụng hàm vlookup hlookup

Trong ví dụ này, chúng ta cần tìm kiếm Doanh số và Thứ hạng theo Team.

*

Có một nguyên tắc bạn cần nhớ bất cứ khi nào có ý định dùng 2 hàm này đó là, dữ liệu dò tìm phải nằm trong cột (vlookup) hoặc hàng (hlookup) đầu tiên từ trái sang hoặc từ trên xuống của vùng dữ liệu.

Chính vì vậy trong trường hợp này bạn có thể tìm được 2 tiêu chí trong bảng theo cả 2 cách với hai hàm Vlookup và Hlookup.

Sử dụng hàm Vlookup tìm kiếm doanh số Team 3

Khi tìm doanh số của Team 3 thì chúng ta cần do tìm dựa theo giá trị “Doanh số” trong cột A, chính vì vậy vùng chọn của chúng ta sẽ bắt đầu từ cột A kéo sang phải.

Chúng ta sẽ sử dụng hàm Vlookup để dò tìm doanh số của team 3 tương ứng với giá trị dò tìm ở ô A4.

Xem thêm: Cách Nuôi Dạy Trẻ Dưới 1 Tuổi Biết Nghe Lời Và Thông Minh, 7 Cách Dạy Trẻ 1 Tuổi Thông Minh Thật Dễ Dàng

Cột Team 3 sẽ là cột có số thứ tự là 4 tính từ cột đầu tiên (cột A) của vùng chọn. Và chúng ta sẽ có công thức như sau:

*

Dùng hàm Hlookup

Yêu cầu của chúng ta là tính doanh số Team 3. Các bạn có thể thấy Team 3 nằm trong hàng đầu tiên của bảng. Vì vậy mà chúng ta có thể sử dụng hàm Hlookup để dò tìm doanh số theo Team 3.

*

Và kết quả nhận được chắc chắn là sẽ giống nhau giữa 2 cách sử dụng. Vậy chúng ta đã có thể hiểu và thực hiện tìm kiếm theo 2 cách với Vlookup và Hlookup.

Với phần thứ hạng của Team 5 bạn có thể thực hành, luyện tập thêm. ADO sẽ để phần bài tập hàm Vlookup và Hlookup ở cuối bài viết này!

Kết hợp hàm vlookup và hlookup

Không chỉ sử dụng đồng thời để cùng ra được 1 kết quả, hai hàm Vlookup và Hlookup còn có thể kết hợp được với nhau để giải quyết bài toán.

Như trong ví dụ này, chúng ta có 3 bảng trong đó 1 bảng đầu tiên là báo cáo và 2 bảng bên dưới là bảng thiết lập thông tin.

*

Chúng ta muốn tìm Doanh thu và Lợi nhuận dựa theo mã sản phẩm và số lượng đã bán được. Để tính được 2 số liệu trên thì ta phải dựa vào mã sản phẩm để tìm ra đơn giá của mã đó, và sau đó lấy đơn giá nhân số lượng để ra doanh thu.

Phần lợi nhuận gộp = doanh thu – giá vốn hàng bán (giá nhập của mã sản phẩm * số lượng bán)

Nhưng bạn quan sát trong bảng có chưa thông tin về giá là không có chưa thông tin về mã sản phẩm. Như vậy chúng ta phải bắc cầu thông qua hai bảng thiết lập này. Từ mã sản phẩm => tìm ra tên sản phẩm => tìm ra đơn giá và giá nhập tương ứng.

Ở đây chúng ta quan sát 2 bảng thiết lập có cấu trúc khác nhau, một bảng dạng dọc và một bảng dạng nganh, chính vì vậy chúng ta sẽ có ý tưởng là kết hợp hàm Vlookup và Hlookup trong cùng một công thức như sau:

*

Chúng ta quan sát trong ô D3, công thức để trả về kết quả là đơn giá của sản phẩm có mã SH112:

=VLOOKUP(HLOOKUP(A3,$A$19:$G$20,2,0),$A$10:$C$16,3,0)

Công thức được giải thích rằng kết quả trả về của hàm Hlookup sẽ là Giá trị dò tìm của hàm Vlookup. Kết quả cuối cùng là 350.000 tương ứng với đơn giá của Sơ mi ca ro.

Bước tiếp theo để tính được doanh lúc này vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ cần lấy nguyên công thức trên nhân với số lượng tương ứng để ra được kết quả chuẩn.

*

Phần tính lợi nhuận gộp chúng ta cũng kết hợp hàm Vlookup và Hlookup tương tự như vậy để tìm ra giá nhập của mã sản phẩm và nhân số lượng để ra tổng giá nhập. Cuối cùng lấy Doanh thu trừ đi Giá nhập là ra Lợi nhuận.

Xem thêm: Cách Làm Bìa Trong Word 2010 Đẹp Và Chuẩn Cho Bìa Báo Cáo Tốt

*

Điểm mấu chốt ở để là chúng ta biết cơ chế hàm hoạt động của Vlookup và Hlookup để có thể sử dụng từng hàm trong trường hợp cụ thể cũng như hoàn toàn có thể kết hợp với nhau theo hình thức hàm lồng để giúp chúng ta đạt được kết quả chính xác và nhanh nhất.