CÁCH COPY KẾT QUẢ TRONG EXCEL

  -  
Excel cho trangnhacaiuytin.com 365 Excel cho web Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Sử dụng cắt, sao chépdán để di chuyển hoặc sao chép nội dung của ô. Hoặc sao chép nội dung hoặc thuộc tính cụ thể từ các ô. Ví dụ, sao chép giá trị kết quả của công thức mà không cần sao chép công thức, hoặc chỉ sao chép công thức.

Bạn đang xem: Cách copy kết quả trong excel

Khi bạn di chuyển hoặc sao chép một ô, Excel sẽ di chuyển hoặc sao chép ô đó, bao gồm các công thức và giá trị kết quả, định dạng ô và chú thích.

Bạn có thể di chuyển các ô trong Excel bằng cách kéo và thả hoặc bằng cách sử dụng các lệnh CắtDán.


*

Di chuyển các ô bằng tính năng kéo và thả

Chọn ô hoặc phạm vi ô bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

Trỏ tới viền của vùng chọn.

Khi con trỏ trở thành con trỏ di chuyển

*
, kéo ô hoặc phạm vi ô đến một vị trí khác.

Di chuyển ô bằng cách sử dụng tính năng Cắt và Dán

Chọn một ô hoặc phạm vi ô.

Chọn nhà > cắt

*
hoặc nhấn Ctrl + X.

Chọn ô mà bạn muốn di chuyển dữ liệu.

Chọn trang chủ > dán

*
hoặc nhấn Ctrl + V.

Sao chép ô trong trang tính của bạn bằng các lệnh Sao chépDán.

Chọn ô hoặc phạm vi ô.

Chọn Sao chép hoặc nhấn Ctrl + C.

Chọn Dán hoặc nhấn Ctrl + V.


Di chuyển hoặc sao chép ô

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Để di chuyển các ô, hãy bấm cắt .

Phím tắt Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+X.

Để sao chép các ô, hãy bấm sao chép .

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

Chọn ô trên cùng bên trái của vùng dán.


Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn sang một trang tính hay sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển sang sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên bên trái của vùng dán.


Trên tab trang đầu, trong nhóm bảng tạm , bấm dán .

Phím tắt Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+V.


Lưu ý: 

Excel sẽ hiển thị viền di chuyển động quanh các ô đã được cắt hoặc sao chép. Để hủy bỏ viền di chuyển, hãy nhấn Esc.

Excel sẽ thay dữ liệu có sẵn trong vùng dán khi bạn cắt và dán các ô để di chuyển chúng.

Để chọn các tùy chọn cụ thể khi bạn dán các ô, bạn có thể bấm vào mũi tên bên dưới dán , rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn. Ví dụ: bạn có thể bấm Dán Đặc biệt hoặc Hình ảnh.

Theo mặc định, Excel sẽ hiển thị nút Tùy chọn Dán trên trang tính để cung cấp cho bạn các tùy chọn đặc biệt khi bạn dán ô, như Giữ Định dạng Nguồn. Nếu bạn không muốn hiển thị nút này mỗi lần dán ô, bạn có thể tắt tùy chọn này. Hãy bấm tab Tệp, rồi bấm Tùy chọn. Trong thể loại Nâng cao, tại mục Cắt, Sao chép và Dán, hãy xóa hộp kiểmHiện nút Tùy chọn Dán khi nội dung được dán.


Di chuyển hoặc sao chép các ô bằng chuột

Theo mặc định, việc sửa bằng cách kéo và thả sẽ được bật để bạn có thể dùng chuột để di chuyển và sao chép các ô.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để di chuyển một ô hoặc phạm vi ô, hãy trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ chuột hóa thành một con trỏ di chuyển

*
, hãy kéo ô hoặc phạm vi ô đến một vị trí khác.

Để sao chép một ô hoặc phạm vi ô, giữ Ctrl đồng thời trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ chuột hóa thành một con trỏ sao chép

*
, hãy kéo ô hoặc phạm vi ô đến một vị trí khác.


Lưu ý: Excel sẽ thay thế dữ liệu có sẵn trong vùng dán khi bạn di chuyển các ô.


Khi bạn sao chép các ô, tham chiếu ô sẽ tự động được điều chỉnh. Nhưng khi bạn di chuyển các ô, tham chiếu ô sẽ không được điều chỉnh và nội dung của các ô đó và trong mọi ô trỏ tới chúng có thể được hiển thị dưới dạng lỗi tham chiếu. Trong trường hợp này, bạn phải điều chỉnh thủ công các tham chiếu.

Nếu vùng sao chép đã chọn bao gồm các cột, hàng hoặc ô ẩn, Excel sẽ sao chép chúng. Bạn có thể phải hủy ẩn tạm thời cho dữ liệu bạn không muốn đưa vào khi sao chép thông tin.


Chèn các ô đã di chuyển hoặc sao chép giữa các ô đã có sẵn

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Để di chuyển vùng chọn, hãy bấm cắt .

Phím tắt Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+X.

Để sao chép vùng chọn, hãy bấm sao chép .

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

Bấm chuột phải vào ô trái bên trên vùng dán, rồi bấm Chèn Ô Cắt hoặc Chèn Ô Sao chép.

Mẹo Để di chuyển hoặc sao chép một vùng chọn sang một trang tính hay sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển sang sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên bên trái của vùng dán.

Trong hộp thoại Chèn Dán, hãy bấm hướng bạn muốn di chuyển các ô xung quanh.

Ghi chú Nếu bạn chèn toàn bộ các hàng hoặc cột, các hàng và cột xung quanh sẽ được di chuyển xuống dưới và sang bên trái.


Chỉ sao chép các ô hiển thị

Nếu một vài ô, hàng hoặc cột trên trang tính không được hiển thị, bạn có thể chọn sao chép tất cả các ô hoặc chỉ sao chép các ô hiển thị. Ví dụ: bạn có thể chọn chỉ sao chép dữ liệu tóm tắt được hiển thị trên một trang tính được viền ngoài.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Sửa, bấm Tìm & Chọn, rồi bấm Đến Đặc biệt.

*

Dưới Chọn, hãy bấm Chỉ những ô nhìn thấy, rồi bấm OK.

Trên tab trang đầu, trong nhóm bảng tạm , bấm sao chép .

Xem thêm: Cách Nhận Biết Danh Từ Tính Từ Trạng Từ Trong Tiếng Anh, Mách Bạn Cách Nhận Biết Danh Từ Trong Tiếng Anh

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

Chọn ô trên cùng bên trái của vùng dán.


Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn sang một trang tính hay sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển sang sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên bên trái của vùng dán.


Trên tab trang đầu, trong nhóm bảng tạm , bấm dán .

Phím tắt Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+V.

Nếu bạn bấm vào mũi tên bên dưới dán , bạn có thể chọn từ một vài tùy chọn dán để áp dụng cho vùng chọn của bạn.

Excel sẽ dán dữ liệu đã sao chép vào các cột hoặc các hàng liên tiếp. Nếu vùng dán có chứa các cột và hàng ẩn, bạn có thể phải hủy ẩn vùng dán để xem tất cả các ô đã sao chép.

Khi bạn sao chép hoặc dán dữ liệu ẩn hoặc đã lọc vào một ứng dụng khác hoặc một phiên bản Excel khác thì chỉ các ô hiển thị mới được sao chép.


Ngăn không cho ô trống đã sao chép thay thế dữ liệu

Trên tab trang đầu, trong nhóm bảng tạm , bấm sao chép .

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

Chọn ô trên cùng bên trái của vùng dán.

Trên tab trang đầu, trong nhóm bảng tạm , bấm vào mũi tên bên dưới dán , rồi bấm dán đặc biệt.

Chọn hộp kiểm Bỏ qua ô trống.


Chỉ di chuyển hoặc sao chép nội dung của một ô

Bấm đúp chuột vào ô có chứa dữ liệu bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

Ghi chú Theo mặc định, bạn có thể sửa và chọn dữ liệu ô trực tiếp trong ô đó bằng cách bấm đúp vào đó, nhưng bạn cũng có thể sửa và chọn dữ liệu ô trên thanh công thức.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Để di chuyển vùng chọn, hãy bấm cắt .

Phím tắt Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+X.

Để sao chép vùng chọn, hãy bấm sao chép .

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

Trong ô, hãy bấm vị trí bạn muốn dán các ký tự hoặc bấm đúp chuột vào một ô khác để di chuyển hoặc sao chép dữ liệu.

Trên tab trang đầu, trong nhóm bảng tạm , bấm dán .

Phím tắt Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+V.

Nhấn ENTER.


Lưu ý: Khi bạn bấm đúp chuột vào một ô hoặc nhấn F2 để sửa ô hiện hoạt, các phím mũi tên chỉ hoạt động trong ô đó. Để dùng các phím mũi tên để di chuyển đến một ô khác, đầu tiên nhấn Enter để hoàn thành việc thay đổi ô hiện hoạt.


Chỉ sao chép giá trị ô, định dạng ô hoặc công thức

Khi dán dữ liệu đã sao chép, bạn có thể thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Chỉ dán định dạng ô, như màu phông hoặc màu tô (và không dán nội dung của các ô).

Chuyển đổi mọi công thức trong ô sang các giá trị tính toán mà không ghi đè lên định dạng đã có.

Chỉ dán công thức (và không dán các giá trị tính toán).

Trên tab trang đầu, trong nhóm bảng tạm , bấm sao chép .

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

Chọn ô ở góc trên bên trái vùng dán hoặc ô tại đó bạn muốn dán giá trị, định dạng ô hoặc công thức.

Trên tab trang đầu, trong nhóm bảng tạm , hãy bấm vào mũi tên bên dưới dán , rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

Để dán chỉ giá trị, hãy bấm Giá trị.

Để dán chỉ định dạng ô, hãy bấm Định dạng.

Để dán chỉ công thức, hãy bấm Công thức.


Lưu ý: Nếu công thức được sao chép có chứa tham chiếu ô tương đối, Excel sẽ điều chỉnh các tham chiếu này (và các phần tương ứng trong các tham chiếu ô hỗn hợp) trong công thức trùng lặp. Ví dụ: giả sử ô B8 có chứa công thức =SUM(B1:B7). Nếu bạn sao chép công thức vào ô C8, công thức trùng lặp sẽ tham chiếu đến các ô tương ứng trong cột đó: =SUM(C1:C7). Nếu các công thức được sao chép có chứa tham chiếu ô tuyệt đối, các tham chiếu trong công thức trùng lặp sẽ không bị thay đổi. Nếu bạn không nhận được các kết quả mong muốn, bạn cũng có thể thay đổi các tham chiếu trong công thức gốc thành các tham chiếu ô tuyệt đối hoặc tương đối, rồi sao chép lại các ô đó.


Sao chép thiết đặt độ rộng ô

Khi bạn dán dữ liệu đã sao chép, dữ liệu được dán sẽ dùng thiết đặt độ rộng cột của các ô đích. Để sửa độ rộng cột giúp chúng khớp với các ô nguồn, hãy thực hiên theo các bước này.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Để di chuyển các ô, hãy bấm cắt .

Phím tắt Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+X.

Để sao chép các ô, hãy bấm sao chép .

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

Chọn ô trên cùng bên trái của vùng dán.


Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn sang một trang tính hay sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển sang sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên bên trái của vùng dán.


Trên tab trang đầu, trong nhóm bảng tạm , bấm vào mũi tên bên dưới dán , rồi bấm giữ độ rộng cột nguồn.

Xem thêm: Chọn Vải May Áo Dài Cách Tân, 5 Loại Vải May Áo Dài Cách Tân Đẹp Nhất


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.


*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia trangnhacaiuytin.com dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
trangnhacaiuytin.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © trangnhacaiuytin.com 2021