Cách Làm Mục Lục Hình Ảnh Trong Word

  -  

Việc tạo danh mục hình ảnh theo chương, phần là điều bắt buộc có trong mỗi bài báo cáo, luận văn… Thực hiện theo chương, phần giúp mình tiết kiệm thời gian rất nhiều vì nó sẽ tự động không cần phải ngồi gõ tay từng số thứ tự.

Hiểu rõ về quy định đánh số thứ tự cho danh mục/ mục lục hình ảnh:

Theo quy định thì hình ảnh phải đánh số thứ tự tự động nhảy theo chương hoặc phần của báo cáo.

Ví dụ:

Hình 1.1 thể hiện đây là hình đầu tiên nằm trong chương/phần thứ 1Hình 1.2 thể hiện đây là hình thứ 2 nằm trong chương/phần thứ 1…Tượng tự cho hình 2.1 là hình đầu tiên nằm trong chương/phần 2

Để làm tốt phần này mình phải nắm tốt vững bài Tạo Mục Lục Tự Động Theo Chương, Phần Trong Word 2016 – 2019


Nội dung bài viết


Thực hiện tạo Heading theo chương, phần trong word

Bước 1: Đánh tiêu đề Heading cho Chương/Phần. Chọn tiêu đề Chương/Phần cần đánh số thứ tự --> Tại tab Home chọn Current List

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài hướng dẫn cách tạo danh mục hình ảnh tự động theo chương, phần trong word 2016, 2019 đã hoàn thành. Chúc các bạn thành công!