CÁCH ĐỔI SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN RA PHÂN SỐ

  -  
... dạng phân số = 0â,(3) = 0,(1).3 = 0,(25) = 0,(01).25 = 25 = 25 99 99 KẾT LUẬN:  Mỗi số hữu tỉ biểu diễn số thập phân hữu hạn hạn tuần hoàn Ngược lại, số thập phân hữu hạn hạn tuần hoàn ... : : 20 ; 37 : 25 HS2: Phân tích số sau thừa số nguyên tố : 20 ; 25 ; 12 BÀI 9: Số thập phân hữu hạn Số thập phân hạn tuần hoàn: Ví dụ 1: Viết phân số 37 dạng số thập phân 37 Vậy: = 0,15 ; ... ngun tố khác phân số viết dước dạng số thập phân hữu hạn - Nếu phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước ngun tố khác phân số viết dạng số thập phân hạn tuần hòan Ví dụ: 13 Phân số viết dạng...

Bạn đang xem: Cách đổi số thập phân vô hạn tuần hoàn ra phân số


*

... dạng phân số = 0â,(3) = 0,(1).3 = 0,(25) = 0,(01).25 = 25 = 25 99 99 KẾT LUẬN:  Mỗi số hữu tỉ biểu diễn số thập phân hữu hạn hạn tuần hoàn Ngược lại, số thập phân hữu hạn hạn tuần hoàn ... sau : : 20 ; 37 : 25 2 /Phân tích số sau thừa số nguyên tố : 20 ; 25 ; 12 Tiết 13 : Số thập phân hữu hạn Số thập phân hạn tuần hoàn: Ví dụ 1: Viết phân số dạng số thập phân Vậy: = 0,15 20 ; ... Phân số 20 25 dạng số thập phân hữu hạn Phân số 20 có mẫu 20 chứa thừa số nguyên tố Phân số 37 có mẫu 25 chứa 25 thừa sốnguyên tố Ví dụ:  P/S -6 75 viết dạng nào? Vì sao? -6 viết dạng Phân...
*

... giảng: Tiết 13 Số thập phân hữu hạn, số thập phân hạn tuần hoàn I Mục tiêu dạy - HS nhận biết đợc số thập phân hữu hạn, số thập phân hạn tuần hoàn Đièu kiện để phân số tối giản số thập phân hữu ... viên đa số x = 1,41421356 giới thiệu số tỉ ? Số tỉ Học sinh đứng chỗ trả lời Giáo viên nhấn mạnh: Số thập phân gồm số thập phân hữu hạn, số thập phân hạn tuần hoàn số thập phân hạn không ... hạn tuần hoàn GV: Yêu cầu học sinh làm ví dụ Học sinh dùng máy tính tính Ghi bảng Số thập phân hữu hạn -số thập phân hạn tuần hoàn Ví dụ 1: Viết phân số 37 , dới 20 25 dạng số thập phân...
*

... định = A 0,25 20 37 B = 0,15 25 C D E = 13 = 50 32 99 = Đáp án: 1,48 0,323232 0,26 A-2 , B-3 , C-1 , D-5 , E-4 Ví dụ 1:Viết phân số dạng số thập phân , 37dưới 20 25 20 Ta có: 3,0 00 37 25 0,15...
*

... định = A 0,25 20 37 B = 0,15 25 = 1,48 13 50 32 99 = 0,323232 = 0,26 C D E Đáp án: A-2 , B-3 , C-1 , D-5 , E-4 Ví dụ 1:Viết phân số dạng số thập phân , 37 20 25 20 Ta có: 3,0 00 37 25 0,15 120...
*

... kiểm tra hướng dẫn Bài Viết phân số sau dạng -Các học sinh khác làm,theo số thập phân dõi nhận xét ; ; ; 13 13 13 13 Giáo viên nêu toán ?Muốn viết phân số dạng số thập phân ta làm Giải Học sinh ... nên mẫu ước dõi nhận xét 10 Các phân số cần tìm là: 15 ; ; 10 Bài 7.Tìm phân số tối giản có mẫu dương khác 1,biết tích tử mẫu 420 phân số viết dạng số thập phân hữu -Cho học sinh nghiên cứu toán ... 100 99 4950 0, 23(41)  Bài 6.Tìm phân số tối giản có mẫu dương khác 1,biết tích tử -Gọi học sinh lên bảng làm lần mẫu 30 phân số viết lượt dạng số thập phân hữu hạn Giải 30=2.3.5 -Các học sinh...

Xem thêm: Cách Làm Bánh Da Lợn Miền Nam, Cách Làm Bánh Da Lợn Đậu Xanh Lá Dứa Thơm Ngon


... kỡ * 0 ,111 0, (1) * 17 0,5454 0, (54) 11 - GV: Hóy vit cỏc phõn s HS : 1 ; ; 99 17 di dng s 11 thp phõn VHTH, ch chu 99 0 ,111 0, (1) 0,010101 0, (01) 17 0,5454 0, (54) 11 kỡ ca ... 0, (1).4 9 - Kt lun chung (SGK) - GV: hng dn hc sinh rỳt kt lun chung nh SGK Hot ng 4: Luyn tp, cng c - GV: Nhng phõn s nh - Hc sinh tr li th no vit c di dng STPHH, STPVHTH? - Tr li cõu hi ... 0,5454 0, (54) 11 kỡ ca nú Hot ng 3: Nhn xột - GV: xột xem mu ca cỏc - HS: ta thy 20 = 22 phõn s 37 ; ; 20 25 12 25 = 55 12 = 22 - HS tr li nh SGK - GV: Nh vy cỏc phõn s ti gin vi mu dng, phi...
... hạn tuần hoàn Số 0,4166 viết gọn 0,41(6) Kí hiệu (6) số lặp lại hạn lần Số chu kì số thập phân hạn tuần hoàn 0,41(6) Em lấy số ví dụ số thập phân hạn tuần hoàn? Số thập phân hữu hạn, ... dạng số thập phân hữu hạn, phân số viết dạng số thập phân hạn tuần hoàn? Rồi viết dạng thập phân phân số 13 17 11 ; ; ; ; ; 50 125 45 14 Đáp số: - Các phân số viết dạng số thập phân hữu 17 hạn ... phân hữu hạn, số thập phân hạn tuần hoàn Số 0,41(6) số thập phân hạn tuần hoàn Chú ý: Các số thập phân 0,15; 1,48 nêu ví dụ gọi số thập phân hữu hạn 2 Nhận xét - Nếu phân số tối giản với...
... tuần hoàn - Treo bảng ph : - Hs: Viết số sau 5 thập phân: ; 5 ; 13 50 ;  17 125 = 0,25 hữu hạn Số thập phân hạn tuần dạng số 4 1 .Số thập phân ; 13 50 = -0 ,8333… = 0,26  17 125 = -0 ,136 hoàn: ... -0 ,136 hoàn: - Các số 0,25; 0,36; -0 ,136 ; 11 45 ; 14 - Gv giới thiệu số thập phân 11 45 = 0,2444… 14 = 0,5 0,5;… số thập phân hữu hạn hữu hạn ,số thập - Các số - phân hạn 0,8333…; tuần hoàn 0,2444…;… ... 0,2444…;… số thập phân hạn tuần hoàn -0 ,8333… = 0,8(3) số thập phân hạn tuần hoàn chu kì 0,2444… = 0,2(4) số thập phân hạn tuần hoàn chi kì Hoạt động 2: Nhận xét - GV hướng dẫn - Hs: Tham...
... phải số hữu tỉ không? HĐ Thầy Trò Ghi bảng Hoạt động 1: Số thập phân hữu hạn - số thập phân hạn tuần hoàn -Yêu cầu làm VD 1: viết phân số VD 1: viết phân số sau sau dạng số thập phân: 20 37 25 ... phân số viết Còn số  11 ; 45 dạng số thập phân hạn tuần hoàn: dạng hạn tuần hoàn 5 -Yêu cầu viết dạng thập phân *NX 2: Mỗi số thập phân hạn = -0,8(3); 11 45 = 0,2(4) tuần hoàn số hữu ... xem loại phân số nguyên tố khác phân số tối giản viết dạng số viết dạng số thập phân hữu thập phân hữu hạn, loại viết hạn dạng số thập phân hạn + Nếu phân số tối giản với mẫu tuần hoàn dương...

Xem thêm: Cách Cài Định Vị Cho Samsung, Mách Bạn Cách Cài Định Vị Cho Điện Thoại Samsung


... -Kiểm tra sĩ số : 7A: /38 Vắng: 7B: /37 Vắng: 2.Kiểm tra HS1.Điều kiện để phân số viết HS1.Lên bảng thực dạng số thập phân hữu hạn số thập phân hạn tuần ... 0,016 16 125 11 -1 4  0,275;  0,56 40 25 Bài 87.SBT.Tr.15 Các phân số tối giản, mẫu có chứa thừa số nguyên tố khác Giải thích phân số sau viết dạng số thập phân hạn tuần hoàn viết chúng ...  100 25 -3 12 78 d ) -3 ,12 =  100 25 a) 0,32 = Dạng Viết số thập phân dạng phân số Viết số thập phân sau dạng phân số tối giản: Bài 88 SBT.Tr.15 a) 0,32 HS làm theo hướng dẫn GV: b) - 0,124...
Từ khóa: cách đổi số thập phân vô hạn tuần hoàncách đổi số thập phân vô hạn tuần hoàn về phân sốcách đổi số thập phân vô hạn tuần hoàn sang phân sốcách đổi số thập phân vô hạn tuần hoàn thành phân sốđổi số thập phân vô hạn tuần hoàn thành phân sốsố thập phân vô hạn tuần hoànchuyển từ số thập phân vô hạn tuần hoàn sang phân sốcách chuyển số thập phân vô hạn tuần hoàn sang phân sốchuyển số thập phân vô hạn tuần hoàn thành phân sốso thap phan huu han so thap phan vo han tuan hoansoan bai so thap phan huu han so thap phan vo han tuan hoantiet 13 so thap phan huu han so thap phan vo han tuan hoanso thap phan huu han so thap phan vo han tuan hoan bai tapso thap phan huu han so thap phan vo han tuan hoan lop 7bài 9 số thập phân hữu hạn số thập phân vô hạn tuần hoànNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8